ลงทะเบียนศิษย์เก่า / Alumni Registration

1. กรุณากรอกข้อมูลในช่องเพื่อตรวจสอบข้อมูลในระบบ เพื่อเป็นการยืนยันว่าเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

 กำลังค้นหาข้อมูล...

ไม่สามารถลงทะเบียนได้

สามารถลงทะเบียนได้

ไม่ต้องใส่ - ตามรูปแบบบนหน้าบัตร

ผลการตรวจสอบรุ่นที่สามารถลงทะเบียนได้: กรรมการสมาคมศิษย์เก่าราชวินิตบางแก้ว

พบปัญหาในการลงทะเบียนกรุณาติดต่อ: admin@rwbalumni.com

2. เมื่อผลการตรวจสอบข้อมูลแจ้ง "สามารถลงทะเบียนได้" กรุณากด "ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลง" เพื่อทำการลงทะเบียนต่อไป

 

ข้อตกลงและเงื่อนไขการลงทะเบียน www.rwbalumni.com

  1. การลงทะเบียนในระบบสมาชิกของเว็ปไซด์ www.rwbalumni.com ถือว่าเป็นการตกลงยอมรับเงื่อนไขข้อบังคับต่างๆที่ได้กำหนดไว้
  2. ผู้สมัครต้องเก็บรักษาชื่อสมาชิก (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไว้เป็นความลับ เพื่อสิทธิและประโยชน์ของท่านเอง
  3. ข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับอย่างดีที่สุด ไม่ถูกเปิดเผยภายนอกเว๊ปไซด์แต่อย่างใด ในกรณีที่ข้อมูลดังกล่าวอาจถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็คทรอนิคส์ หรืออันเนื่องจากเหตุใดๆ ก็ตาม ให้ถือว่ามิใช่ความบกพร่องของ www.rwbalumni.com และผู้สมัครจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ เป็นอันขาด เงื่อนไขหรือข้อตกลง และสิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิก ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

 

 

WWW.RWBALUMNI.COM - สมาคมศิษย์เก่าราชวินิตบางแก้ว