สมาคมศิษย์เก่าราชวินิตบางแก้ว จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะด้านโสตทัศนศึกษา”

 

วันที่: จ. 31/07/2017

สมาคมศิษย์เก่าราชวินิตบางแก้ว ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะด้านโสตทัศนศึกษา” ขึ้นระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ซึ่งสมาคมฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญงานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ที่จะต้องมีบุคลากรที่สามารถเข้าใจมีความรู้สามารถใช้เครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ ที่ทันสมัย ให้มีประสิทธิภาพ สามารถบริการกับบุคลากรในสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะนักเรียนที่เข้ามาปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษาของโรงเรียน เป็นผู้มีบทบาทในการให้บริการและสนับสนุนการเรียนการสอนแก่โรงเรียน ข้าราชการครู บุคลากร และหน่วยงานภายนอก ซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่จึงต้องใช้ความรู้ความสามารถและทักษะด้านวิชาชีพนี้เป็นหลัก อีกทั้งงานโสตทัศนศึกษายังเป็น “หัวใจหลักของโรงเรียน” ด้านภาพ เสียง แสง สี และผลิตสื่อ เป็นการสร้างภาพลักษณ์ของโรงเรียนบังเกิดผลที่ดี ทั้งนี้ยังเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนกิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่า หน่วยงานภายนอก จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ โครงการอบรมครั้งนี้นำโดยวิทยากร นายวุฒิกฤตย์ สันสินธุ์งาม และคณะ มีความชำนาญการด้านการถ่ายภาพ, การจัดทำวีดีทัศน์ โดยตรงมีประสบการณ์อย่างมืออาชีพ ซึ่งจบการศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาการถ่ายภาพ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และเคยเป็นนักเรียนชุมนุมกิจกรรมโสตทัศนศึกษา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ สมาคมศิษย์เก่าราชวินิตบางแก้วอีกด้วย

รูปภาพเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมา

สมาคมศิษย์เก่าราชวินิตบางแก้ว ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

วันที่: พฤ. 26/07/2018

อ่านต่อ

ขอเชิญชวน ชาวแสด-ดำ คุณครูเก่า คุณครูปัจจุบัน และศิษย์เก่าทุกท่าน ร่วมกิจกรรม R.W.B. Family Rally 2561

วันที่: ศ. 19/06/2561

อ่านต่อ

ร่วมเป็นเกียรติงานคืนสู่เหย้า 2561 สามเสน สามัคคี สีสัน

วันที่: ส. 20/01/2018

อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

 
 
 

WWW.RWBALUMNI.COM - สมาคมศิษย์เก่าราชวินิตบางแก้ว