แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าราชวินิตบางแก้ว

 

วันที่: พ. 01/08/2018

เชิญชวนสมัคร “สมาชิกสมาคมศิษย์เก่า” ราชวินิตบางแก้ว

สมาคมศิษย์เก่าราชวินิตบางแก้ว (ส.ร.ว.บ.) ขอเชิญชวนบุคคลที่เป็นนักเรียนปัจจุบัน หรือเคยเป็นนักเรียนโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สมัครเป็นสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า ราชวินิตบางแก้ว เพื่อมีสิทธ์ในการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมศิษย์เก่า และคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า ราชวินิตบางแก้ว มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกนายกสมาคมศิษย์เก่า และคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า ราชวินิตบางแก้ว มีสิทธิ์และหน้าที่ตามที่ข้อบังคับสมาคมฯ กำหนด และมีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการต่าง ๆ ตามที่สมาคมกำหนด ทั้งนี้ ผู้ที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกจะต้องชำระค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคม จำนวนเงินทั้งสิ้น 120 บาท พร้อมกับใบสมัคร ยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานสมาคมศิษย์เก่าราชวินิตบางแก้ว สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว เลขที่ 31 ม.13 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-2316-6313 คุณวราวุฒิ หรือ 09-4491-1135 คุณดุสิต หรือ 08-6374-8247 คุณเอกชัย หรือ 08-1919-8710 คุณทิพย์วรรณ

ข่าวสารสมาคมที่ผ่านมา

แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าราชวินิตบางแก้ว

วันที่: พ. 01/08/2018

อ่านต่อ

เอกสารใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการของสมาคมชุดใหม่ทั้งชุด (สค.๖)

วันที่: พฤ. 15/06/2017

อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

WWW.RWBALUMNI.COM - สมาคมศิษย์เก่าราชวินิตบางแก้ว