ประกาศงดการจัดงานคืนสู่เหย้าประจำปี 2559

 

วันที่: ศ. 14/10/2016

โดยที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สยามมินทราธิราช
บรมนาถบพิตร ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐได้เสด็จสวรรคตแล้ว เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙
สมาคมศิษย์เก่าราชวินิตบางแก้ว ขอน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์เสด็จฯ
สู่สวรรคาลัย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
สมาคมศิษย์เก่าราชวินิตบางแก้ว


พร้อมนี้กรรมการสมาคมฯ ได้มีมติงดการจัดงานคืนสู่เหย้าตามที่ได้กำหนดจัด
ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จึงเรียนมาให้ทุกท่านได้ทราบโดยทั่วกัน

ข่าวสารสมาคมที่ผ่านมา

แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าราชวินิตบางแก้ว

วันที่: พ. 01/08/2018

อ่านต่อ

เอกสารใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการของสมาคมชุดใหม่ทั้งชุด (สค.๖)

วันที่: พฤ. 15/06/2017

อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

WWW.RWBALUMNI.COM - สมาคมศิษย์เก่าราชวินิตบางแก้ว